Ν.Χ.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
WELCOME OUR LAW OFFICE ASSOCIATES AREAS OF SPECIALISATION CONTACT US

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWS-PUBLICATIONS
09-01-2012: Greek Law Digest  Read More...
 
01-04-2011: Έλεγχος Ρυμοτομικών Ρυθμίσεων
Read More...
 
 
 
  Ελληνικά  English   
     
  
NEWS - PUBLICATIONS
 
 
 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σε τι συνίσταται. Ρυμοτομία. Προϋποθέσεις για την ανάκληση ρυμοτομικής ρυθμίσεως. Προστασία δασών. Χαρακτηρισμός μιας περιοχής οικιστικής με νομαρχιακή απόφαση. Δεν προσβάλλεται παραδεκτώς η νομαρχιακή απόφαση, διότι έχει διαφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου. Λόγοι. Ιδιοκτησία επί εδαφικών εκτάσεων, οι οποίες καταλαμβάνονται από τα σχέδια ρυμοτομίας συνοικισμών που εγκρίθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.δ. 690/1948, ως κοινόχρηστοι. Προϋποθέσεις για να ισχύσει το αμάχητο τεκμήριο παραίτησης των ιδιοκτητών από την κυριότητα των εδαφικών τους εκτάσεων, οι οποίες καθορίστηκαν ως κοινόχρηστες. Ποιες θεωρούνται επιτρεπόμενες επεμβάσεις στο φυσικό έδαφος κατά την ανέγερση οικοδομής στον ακάλυπτο χώρου του οικοπέδου. Ανέγερση οικοδομής σε εντός σχεδίου κείμενο ακίνητο που έχει δένδρα. Προϋποθέσεις για την έκδοση σχετικής νόμιμης οικοδομικής άδειας.

Read More...
 
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου. Ακυρότητα αυτής λόγω καταχρηστικής ασκήσεως του σχετικού δικαιώματος. Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση όταν δεν υπάρχει κάποια αιτία αφού, για να θεωρηθεί η καταγγελία άκυρη ως καταχρηστική, δεν αρκεί ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε γι` αυτή ο εργοδότης ήταν αναληθείς ή ότι δεν υπήρχε καμία εμφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους - που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόμενος - εξαιτίας των οποίων η άσκηση του σχετικού δικαιώματος του εργοδότη υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει το άρθρο 281 ΑΚ. Περίπτωση ανεπαρκών αιτιολογιών αποφάσεως περί του καταχρηστικού ή μη χαρακτήρα καταγγελίας που έγινε, κατά την ενάγουσα, από λόγους εκδικήσεως και εμπάθειας των εκπροσώπων του εργοδότη, εξαιτίας της άσκησης από την ίδια των νομίμων δικαιωμάτων της που κατοχυρώνονται και συνταγματικά και δη διαμαρτυρίας λόγω αδικαιολόγητης μείωσης των αποδοχών της και της βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας της και των αντιστοίχων ασκήσεων αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής για την άρση της καταστάσεως αυτής. (Αναίρεση της 5795/2006 ΕΦ ΑΘ).

Read More...