Ν.Χ.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
WELCOME OUR LAW OFFICE ASSOCIATES AREAS OF SPECIALISATION CONTACT US

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWS-PUBLICATIONS
09-01-2012: Greek Law Digest  Read More...
 
01-04-2011: Έλεγχος Ρυμοτομικών Ρυθμίσεων
Read More...
 
 
 
  Ελληνικά  English   
     
  
01-04-2010: ΠΤΩΧΕΥΣΗ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 
 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πτώχευση. Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων. Προσημείωση υποθήκης. Αίτηση εξάλειψης προσημειώσεως επειδή η αιτούσα είχε ασκήσει αίτηση συνδιαλλαγής και η εν λόγω προσημείωση εγγράφηκε μετά την έκδοση προσωρινής διαταγής που απαγόρευε την ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών σε βάρος της. Εξουσίες του δικαστή. Κρίθηκε ότι η προσημείωση δεν ανήκει στα μέσα εκτελέσεως και ικανοποιήσεως του δανειστή. Απορρίπτει αίτηση. Λήφθηκε υπόψη η καταδολιευτική συμπεριφορά της αιτούσας που είχε πωλήσει πριν την υποβολή αιτήσεως συνδιαλλαγής σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο σε άλλη δανείστρια και η αδράνειά της να σε ενέργειες διακανονισμού των οφειλών της ένα έτος μετά την έκδοση απόφασης ανοίγματος της συναλλαγής αυτής.

          
Ολόκληρο το κείμενο

 
Back