Ν.Χ.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥNΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWS-PUBLICATIONS
09-01-2012: Greek Law Digest  Read More...
 
01-04-2011: Έλεγχος Ρυμοτομικών Ρυθμίσεων
Read More...
 
 
 
  Ελληνικά  English   
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 
 • ΕΠΙΤΑΓΕΣ
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
 • ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΑΫΛΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ)
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
 • ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
 • ΟΜΟΛΟΓΑ
 • ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 
 • ΚΗΡΥΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ
 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 • ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  • ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
  • ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 • ΑΤΟΜΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
 • ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΗΜΑΤΟΣ