Ν.Χ.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥNΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NEWS-PUBLICATIONS
09-01-2012: Greek Law Digest  Read More...
 
01-04-2011: Έλεγχος Ρυμοτομικών Ρυθμίσεων
Read More...
 
 
 
  Ελληνικά  English   
 
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΈΣ
 • ΔΩΡΕΕΣ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΩΝ
 • ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
 • ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
 • ΕΓΓΥΗΣΗ
 • ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
 
 • ΝΟΜΗ
 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΟΥΛΕΙΕΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ)
 • ΕΝΕΧΥΡΟ
 • ΥΠΟΘΗΚΗ
 • ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ
 • ΟΙΚΗΣΗ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 
 • ΓΑΜΟΣ - ΜΝΗΣΤΕΙΑ
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ
 • ΔΙΑΖΥΓΙΟ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ
 • ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
 • ΥΙΟΘΕΣΙΑ
 • ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
 
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
 • ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ
 • ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
 • ΚΛΗΡΟΜΗΤΗΡΙΟ
 • ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
 
 
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
  • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
  • ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
  • ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  • ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • LEASING
 • FACTORING
 
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ
 
 
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 
 • ΕΠΙΤΑΓΕΣ
 • ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
 • ΜΕΤΟΧΕΣ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΑΫΛΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ)
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
 • ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
 • ΟΜΟΛΟΓΑ
 • ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 
 • ΚΗΡΥΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ
 • ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 • ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  • ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
  • ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
  • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 • ΑΤΟΜΙΚΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
 • ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
 
 
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
 • ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 • ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
 
 • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 • ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 
 
 • ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ
 • ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΨΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ / ΑΡΣΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ
 
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
  • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ
  • ΑΡΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  • ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 • ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
 
 • ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
 • ΣΥΝΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 • ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 • ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 
 
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 
 
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
 • ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
 
 • ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
 • ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
 
 
 • ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 • ΑΓΩΓΕΣ
 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 
 
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
 • ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
 • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 • ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 • ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 
 
 • ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 • ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
 • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
 • ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ
 
 
 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΑΝΑΚΟΠΕΣ
 • ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΥΡΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
 
 
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΕΞΩΔΙΚΑΣΤHΡΙΑΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
 
 • ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ